KBT (Kognitiv Beteende Terapi)

Jag har fått förfrågningar om utbildningar på mailen och det senaste var om KBT, så jag tänkte skriva lite om det. Personligen så är jag ett stort fan av KBT och tror att de flesta människor klarar av massor om de bara får rätt hjälp, rätt förberedelser och rätt övningar. Är man rädd för något exempelvis, så tror jag starkt på att man kan lära sig att överkomma dessa rädslor med hjälp av att successivt utsättas för det i små doser. 

KBT tillhör Behaviorismen
och är en sammansättning av beprövade metoder inom psykoterapin. Det är kombinerat med kognitiv psykologi och inlärningspsykologi och går ut på att förändra sitt tankemönster. Det är lätt att låsa sig vid gamla vanor och beteenden och KBT syftar till att förändra dessa invanda tankemönster genom att utsättas för det succesivt för att kunna leva ett drägligare liv. KBT har visat på särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd som paniksyndrom, agorafobi, socialfobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stresssyndrom, depressioner missbruk, Schizofreni, Borderline, anorexi och bulimi etc.

Utmärkande för KBT
är att de använder sig av evidensbaserade metoder som har stöd i relevant forskning. Terapin är även jämställd i den bemärkelsen att både terapeut och klient har ett ansvar och en delaktighet i behandling och resultat. Vidare så skall det dokumenteras såväl innan, under och efter behandlingen så att man kan analysera och systematiskt jämföra förloppens olika effekter grundligt. Målen som önskvärt skall uppnås  skall formuleras, avgränsas och fastställs gemensamt mellan terapeut och klient. Hur länge terapin skall pågå är reltivt, men vanligtvis så handlar det om mellan 15-20 sessioner. 

SÅ, VART KAN MAN STUDERA KBT...?


- Jo, det kan man göra på lite olika ställen i Sverige. De utbildningar som jag har tittat på, som inte är psykologutbildningarna, är exempelvis KBT teamet, som är en 1 årig distansutbildning i Vänersborg, Göteborg och stockholm för 25 000 kronor. Sedan har vi KBT Svealand i Örebro och Göteborg på 1,5 år (där krävs tidigare studier) till en kostnad av 25 000 kronor + moms/termin. sedan kan man ju även läsa enskilda kurser som behandlar KBT grundläggande, psykologi med KBT-inriktade synsätt. Det kan man exempelvis göra på Mittuniversitetet, med studieort Östersund. Kursen jag har tittat på heter Psykologi, GR, (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) 7.5 p, grundnivå.


Utbildning

Intressant, men väldigt utmattande. Har inget att säga förutom att jag måste återhämta mig lite innan jag börjar jobba. Tror inte att jag kommer att skriva om utbildningen i de tidsinställda inläggen, för jag hinner nog inte få ihop något bra tills dess, men tänkte uppdatera Psykiatri by L inom kort. Ni får hålla Er ett tag till, för den kategorin är den sista som jag vill göra halvhjärtad och just idag har jag vare sig koncentration eller fokus nog att klara av att göra en summering av utbildningen på ett bra sätt. 


På tiden att "Psykiatri by L" uppdateras lite

Jag har varit på en 2 dagar lång intensivutbildning med Nåkkve Balldin. En oerhört fängslande, facinerande föreläsare, som till professionen bland annat är socionom och projektledare på Familjeforum i Stockholm, samt utbildare på RFA utbildningscenter Autism. Han har bland annat gått igenom vikten av tydlighet och struktur i verksamheter samt hur man kan bemöta utåtagerande ungdomar och ge strategier för hur man kan få större förståelse för ungdomens funktionsnedsättning. Han gick även igenom de biologiska faktorer som spelar in och detta älskar ju jag, som vill veta hur alla komponenter hänger ihop och varför. Jag fick full pott på högskolan på den tentan då vi gick igenom hjärnans uppbyggnad, dess funktioner och hur de samspelar och kommunicerar med varandra. Det som sker (i förenklade termer) är att en (massa massa miljoner) nervimpuls i hjärnan kommunicerar med en annan, och dessa övergångar mellan nervimpulser kallas synapser. Synapserna leder till att signalsubstanser avges (seretonin, dopamin, GABA, noradrenalin, Glutamat och acetylkolin).

Signalsubstanserna har en betydande roll för hur man som människa fungerar, agerar, känner, reglerar impulser osv. Individer med NPF-problematik har ofta en reducerad aktivitet av dopamin- (reglering av kroppsrörelser och intag/sortering av intryck mm), och serotoninproduktion (sinnesstämning och reglering av sömn, processer och aktivitetsgrad bland annat). Detta leder till att de har svårare att hantera sina impulser osv, och får en annorlunda kognitiv grundposition att sortera, filtrera och bearbeta intryck. Skall inte beröra detta mer för jag är medveten om att inte alla andra är lika "besatta" av neurologiska orsaker som jag är. Nåkkve presenterade även olika kartläggningsmaterial och mätverktyg som vi kan använda Oss av, och det är något som jag verkligen skulle vilja arbeta med. Oerhört intressant!! 

Jag kan omöjligen återberätta all den kunskap som jag har "fått i mig" igår och idag, för då skulle jag behöva skriva en bok. Jag känner mig nästan yr i huvudet av alla intryck, trots att det egentligen kanske inte var så mycket nytt för mig, men det satte igång en massa processer i mitt huvud.

Tänk om fler människor "såg" dessa osynliga funktionsnedsättningar för vad de är, och bemöter individer på ett mer respektfullt sätt än vad som görs alla gånger. Likväl som en individ med synfel, har rätt rätt till sitt hjälpmedel - GLASÖGON, så har en individ med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar rätt till de hjälpmedel som de behöver för att få en mer hanterbar, anpassad och strukturerad tillvaro som kan ge dem mer livsglädje. Varför kan inte fler människor se det så?? Varför skall så många individer behöva lida i tysthet, på grund av andra människors okunskap och fördomar?? Uttryck som "H*n kan väl bara rycka upp sig?!", "H*n vill ju inte göra rätt för sig!!", "Det är ju bara att göra det..." eller "Var bara lugn och ta dagen som den kommer...". Sådana kommentarer kan driva mig till vansinne!! 

Svaret är väl kanske inte "svårare" än så att de helt enkelt inte vet bättre?? Men VEM är det som blir hjälpt av den slutsatsen?? Inte är det dem som behöver det i alla fall. Det kan vi i alla fall konstatera. Vad som behövs är kanske mer kunskap om NPF-problematik?? Eller kanske inte just mer kunskap, utan fler människor som förmedlar kunskapen vidare och får människor att lyssna och ta till sig den viktiga informationen som måste nå ut. 

ADHD orsakas av "trasiga" gener

De första direkta bevisen för att beteendestörningen ADHD har genetisk grund, har upptäckts av brittiska forskare. Den främsta orsaken är ett överskott på "trasiga" gener. Med "trasiga" gener avses en viss typ av sällsynta genvarianter där antingen en hel DNA-sekvens gått förlorad, alternativt dubbelkopierats. Effekten blir att genernas funktion störs eller avbryts.

Forskarna, som publicerar sina resultat i den medicinska tidskriften The Lancet, har granskat arvsmassan hos 366 barn med diagnosen ADHD, och jämfört dessa med en kontrollgrupp med barn utan störningar.


De fann att de sällsynta genvarianterna, på fackspråk kallade CNV (copy number variants), var nästan dubbelt så frekventa hos ADHD-barnen.


"Undanröjer missuppfattningar"
– Nu kan vi definitivt karaktärisera ADHD som en utvecklingsneurologisk störning, med biologisk grund. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa till att undanröja en del missuppfattningar som framförts i debatten, som att ADHD beror på dåligt föräldraskap eller dålig kosthållning, säger forskningsledaren Anita Thapar, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Cardiff university. ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) antas förekomma hos tre till fem procent av barnen i Sverige. De som drabbas är i varierande grad hyperaktiva, har svårt att koncentrera sig och beter sig impulsivt.


"Autism och schizofreni"
Studien visar också att genvarianterna finns i regioner av arvsmassan, framför allt kromosom 16, som tidigare kopplats samman med både autism och schizofreni. Det tycks med andra ord finnas en gemensam biologisk bas för flera av dessa störningar. Enligt forskarna uppstår troligen ADHD som ett resultat av de genetiska förändringarna i kombination med barnets miljö. De hoppas att de nya rönen på sikt ska kunna hjälpa alla barn som lider av störningarna.


– Det här öppnar ett fönster mot hjärnans biologi som kan ge oss mer effektiva behandlingsmetoder, säger Anita Thapar.

ADHD: Fakta
ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) är en beteendestörning som utmärks av koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet. Det antas att 3-5 procent av alla barn i Sverige har ADHD. Orsakerna till ADHD har diskuterats länge. Enligt vissa beror störningen på sociala faktorer, exempelvis bristande intresse från föräldrarnas sida. Fler och fler studier har dock pekat mot genetiska faktorer. Den nya brittiska studien är det hittills säkraste beviset för att generna spelar en avgörande roll (TT).

Källa: Aftonbladet


Tankarna snurrar på i 180°

Det får mig att fundera så mycket när jag ser filmer som Shutter Island. Det var i och för sig väntat att det skulle vara en riktig rubbad variant med tanke på vem som innehar huvudrollen. Leonardo Di Caprio gör ju inga direkt lättsinnade filmer. Dom är så djupa att man varken vet ut eller in och tankarnas snurrar på i 180°. Det får mig att fundera... De som lever med psykossjukdomar av olika slag... Vissa är ju såpass pigga stundtals att de i sina "bra" perioder är medvetna om att rösterna inte är verkliga, och på så vis klarar av att stänga av till vis del och hantera livet relativt bra. Men oftast så kan de ju inte stänga av i sina aktiva perioder. Vissa lever ju verkligen i en alternativ verklighet där det inte finns några regler att leva efter. Det finns nog inget som är så läskigt som det. Tänk att ständigt vara jagad av något som inte existerar, men ändå är högst verkligt för den själv som är drabbad... 

Min psykiatridel i bloggen har legat lite på is nu ett bra tag, men jag skall verkligen försöka ta tag i det när jag får lite mer tid. Kanske under semestern. För jag saknar den lite... Och jag uppskattar verkligen alla mail och förfrågningar som jag får. Både de jag publiserar rent allmänt och de konsultationer som jag mailar Er privat. Det är verkligen uppskattat att Ni ger mig det förtroendet och jag är djupt tacksam. Skall verkligen försöka skriva mer i bloggen om det. Får jag ingen tid, så skall jag ta mig det. För i slutändan handlar det ju om prioriteringar. Eller hur?!

Öppet Hus 19 maj

Kl. 14.00 och 18.00:
Att vända svårigheter till möjligheter
Johanna Björk ADHD konsulent på
Ågrenska, föreläser om ADHD och andra
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och hur vi kan göra för att bemöta på bästa
Stöd & Resursteamet bjuder in till Öppet Hus Onsdagen den 19 maj, klockan 13.00 – 20.00, Gustaf Mattssons Väg 2 i Uddevalla.

Vi berättar om vår verksamhet och ni får träffa personalen. Attention Uddevalla kommer vara på plats för att berätta om sitt arbete och ni får dessutom möjlighet att lyssna på en föreläsning av Johanna Björk.

Vi bjuder på lättare mat och dryck!

Kl. 14.00 och 18.00:
Att vända svårigheter till möjligheter
Johanna Björk ADHD konsulent på
Ågrenska, föreläser om ADHD och andra
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
och hur vi kan göra för att bemöta på bästa
sätt.

Så i morgon kommer jag att befinna mig här!! Hoppas att vi får se många trevliga ansikten :)

En hjälpande hand...

En hjälpande hand kan Ni alla vara utan att behöva anstränga Er något större!! Det finns så många människor i vårt avlånga land med NPF (Neuropsykiatriska funktionshinder, så som ADHD, Damp, Autism, Asperger, Tourette, Dyslexi, OCD mm). Dessa människor behöver samhällets stöd, och du kan precis som jag, bli medlem i Attention som verkar för de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver.

Ett bra sätt att stödja Attentions arbete är att bli medlem. Som medlem får du vår medlemstidning Attention samt tillgång till våra samtalsforum, träffar och nätverk.

Medlemsskapet gäller per kalenderår och priserna för 2010 är:

  • Huvudmedlem    200 kr
  • Familjemedlem   50 kr
  • Stödorganisationer 300 kr

Bli medlem HÄR!!


Bildkälla: http://corpbiz.limetta.net/UserFiles//SiteVersionId_23/Image/Bilder/Foreningarna/attention.gif

Måste bara berätta...

Jag tycker att det är fantastiskt kul att Ni mailar psykiatrirelaterade frågor till mig :) Tycker det är superkul och det känns fantastiskt bra att jag kan vara med och hjälpa Er om det finns någon jag kan göra. NPF är en djungel i många avseenden, och det kan kännas som en omöjlighet att lära sig allt. Men man får inte glömma att man inte kan veta allt om allting. Jag vet heller inte allt!! Men man kan försöka att vara lyhörd, visa respekt och vara öppen för att lära. Jag svarar som sagt gärna på frågor och delar med mig om den kunskapen som jag har. Så det jag vill säga är alltså...

TACK så hemskt mycket för att Ni ger mig det förtroendet. Och att Ni delar med Er av Era historier till mig ♥ Bevarar dem varmt i hjärtat!! Det glädjer mig verkligen att Ni gör detta. Och som vi säger inom attention...

"Ingen kan göra allt, men alla kan göra något..."


Bildkälla: http://holmqwist.files.wordpress.com/2009/11/1-karlek.jpg

Kopierat från bohusläningen idag

Kampen fortsätter. Hon kämpar fortfarande för sonen som gick igenom hela grundskolan utan betyg i några ämnen. Det hon hoppas på, genom att berätta sin historia, är att den ska hjälpa andra att slippa hamna i samma sits.


Kampen fortsätter. Hon kämpar fortfarande för sonen som gick igenom hela grundskolan utan betyg i några ämnen. Det hon hoppas på, genom att berätta sin historia, är att den ska hjälpa andra att slippa hamna i samma sits.

Skolåren blev en plåga för sonen

Han kunde inte sitta still och strök i stället omkring i skolkorridorerna. Frånvaron växte på hög. Inte förrän i årskurs nio fick föräldrarna igenom en utredning som visade att han hade autism och ADHD.


Relaterat


Skolinspektionen hård i sin kritik

Grundskolan i Uddevalla fick svidande kritik för att den inte stöttat upp sonens skolgång tillräckligt i ett beslut som kom i julas.

Inspektionen saknar dokumentation från elevrådskonferenser eller andra möten där frågan om elevens skolgång diskuterats.

Skolinspektionen skrev vidare att kommunen åsidosatt elevens rätt till utbildning och särskilt stöd under grundskoleåren, och att skolorna borde ha utrett hans stödbehov och vidtagit kraftfulla åtgärder.

– Vi förstod hela tiden att något fattades honom, berättar mamman, som i höstas anmälde Uddevalla kommun till Skolinspektionen.

Redan i förskoleklassen blev föräldrarna varse om att något inte riktigt stod rätt till. Sonen ville inte sitta still i skolbänken. I stället försvann han ut i korridorerna.

– Det fanns ingen som hade tid att hämta in honom. Han har egentligen inga inlärningssvårigheter bara han är i rätt miljö och får rätt hjälp, fortsätter mamman.


Tappade självförtroende

Åren gick och utvecklingssamtalen ledde inte framåt. Sakta men säkert spolierades självförtroendet för sonen. Föräldrarna kämpade för att få mer hjälp för sonen, men fick hela tiden höra att ”han växer nog till sig”. Under de första sex åren var sonen i skolan men han lärde sig inte särskilt mycket, vilket blev tydligt när klassen skulle genomföra de nationella proven i årskurs 5.

– Förutom att han inte fick rätt hjälp, hade han också nio olika klassföreståndare under den här tiden.


Allt fler frånvarotimmar

Sonen började sjunde klass, men han mådde allt sämre. Frånvarotimmarna steg och föräldrarna började kämpa för att få en utredning av sonen. I sjuan träffade han en specialpedagog som kom fram till att det inte var något större fel på sonen, men någon ordentlig utredning gjordes aldrig. Då hade också föräldrarna varit i kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin och även socialen för att få hjälp.


– Han är för normal för att någon ska reagera men vi kan ju efteråt förstå de signaler som han visade. Dessutom var vi väl en alldeles för normal familj, säger mamman.

I sjuan ordnade skolan med en assistent till sonen. En 19-årig pojke anställdes, som stannade i två månader. Då frånvaron fortsatte att vara hög föreslog skolan att sonen skulle gå om sjunde klass.


– Det gjorde inte saken bättre. Det var ännu ett misslyckande för honom.


Utreddes i nian

Först i årskurs nio fick familjen till slut till stånd en utredning om sonen som visade att han hade autism och ADHD, vilket bland annat innebär att han har svårt att känna sig trygg i stora grupper.


– Han behöver mycket stöttning för att komma i gång och hålla fast vid tråden, förklarar mamman.

Det är skolan som föräldrarna framförallt är besvikna över, men överhuvudtaget upplever de sig förbisedda av myndigheterna.

Grundskoletiden resulterade i tre betyg i bild, hemkunskap och slöjd. Han fick inga betyg i kärnämnen. Han gick även igenom gymnasiets IV-program med hög frånvaro.


– Det var då vi begärde ut alla dokument om honom från skolorna, men det fanns inte mycket skrivet om honom. Det fanns inga åtgärdsplaner. Det var inte godtagbart.


Lovad specialsatsning

I den vevan vände hon sig till skolchefen i Uddevalla som erkände att de inte gjort tillräckligt för sonen. Hon lovade en specialsatsning. Detta trots att sonen snart var fyllda 20 år och inte längre var skolans ansvar.


– De anställde en person som inte hade några större kunskaper om hans funktionshinder. Det fanns ingen planering för skolgången och ingen uppföljning.

Skolan backade inte heller upp specialsatsningen, i stället rann den ut i sanden och när mamman kontaktade skolchefen via ett mejl fick hon inte något svar om hur de skulle gå vidare. Det var då hon vände hon sig till Skolinspektionen, och i julas kom beslutet.

– Vi är inte ute efter att hänga någon, utan vill att han ska få upprättelse, och kanske hjälper vår anmälan någon annan elev som hamnat i den här sitsen.


Skolinspektionen hård i sin kritik

Grundskolan i Uddevalla fick svidande kritik för att den inte stöttat upp sonens skolgång tillräckligt i ett beslut som kom i julas.

Inspektionen saknar dokumentation från elevrådskonferenser eller andra möten där frågan om elevens skolgång diskuterats.

Skolinspektionen skrev vidare att kommunen åsidosatt elevens rätt till utbildning och särskilt stöd under grundskoleåren, och att skolorna borde ha utrett hans stödbehov och vidtagit kraftfulla åtgärder.

Inte första gången Uddevalla kritiseras!


Kritiken har upprepats flera gånger. Stödet för barn med särskilda behov har varit otillräckligt.

Relaterat: Artikelserie


– Vi arbetar för att öka fortbildningen av lärare och rektorer för att vi ska bli bättre på att känna igen de signaler som barnen ger oss. Vi har också en egen tillsynsenhet dit föräldrar numera kan vända sig, skolchefen säger Sarah Isberg.


Missat ett mejl


Förvaltningen arbetar för att bättra sig inom området barn i behov av särskilt stöd. Detta sedan Skolinspektionen kritiserat dem i flera ärenden. I det aktuella fall som Bohusläningen berättar om beklagar skolchefen Sarah Isberg att hon missat att svara på mammans mejl.


– Frågan är vad vi kan göra för att återskapa känslan att vi velat ta vårt ansvar. Det är väldigt ovanligt att man inte får ordentligt stöd om man vänt sig till både skolan, socialen och barn- och ungdomspsyk.


Fler stannar hemma

Det som också är bekymmersamt är att antalet hemmasittare blir fler.


– Att stötta hemmasittare är bland det tuffaste jobbet som vi har. Det är komplext, både för skolan, för eleven och föräldrarna, säger Lena Cederberg, chef över kommunens stödenhet.

Hennes dröm är att kommunen ska anställa socialpedagoger inom årskurs sju till nio.


– De har en kompetens där de kan arbeta friare, ringa, kolla, hämta och stötta eleverna.

Krisåret i fjol gjorde i stället att stödenheten förlorade sju tjänster. Men det är ändå den låga elevpengen som Cederberg varnar för. Är den låg från början ökar risken att fler barn i slutändan får behov av särskilt stöd.


– Elevpengen är plattformen för att bygga en bra verksamhet för alla och den ligger lågt i Uddevalla.


Överväldigad

Ja, det är precis vad jag är. På ett positivt sätt, men även lite sorgsen. Som alltid när jag går på föreställningar, föreläsningar eller shower som handlar om NPF (Neuro psykiatriska funktionsnedsättningar) så blir jag än mer sporrad att göra ett bra arbete, att hjälpa, men att också även sprida min kunskap vidare till andra. Det finns så många trångsynta människor i vårat land och vår värld som bara ser sig själv och är helt oförmögna att sätta sig in i någon annans situation än sin egen. Som från början endast måste ha fått lära sig tre ord, och som även i vuxen ålder inte har lärt sig fler... JAG JAG JAG!! Och detta är så tragiskt!! Speciellt när de inte har någon som helst självinsikt heller, och verkar helt ovetande om sitt sätt och handlande.


Jag kan med handen på hjärtat säga att jag är så himla glad att jag introducerats för NPF och även för Riksförbundet Attention som jag är medlem i. Det var många år sedan och det har i många avseenden varit fruktansvärt, men ack så lärorikt och som jag har växt som människa. Även om man alltid lever i oro och rädsla över dom jag älskar, och deras välmående, så är jag så grymt lyckligt lottad att få ha så många fantastiska människor i mitt liv som berikar mig på så många sätt. Jag har lärt mig så mycket på vägen, och jag vet idag att man aldrig skall ta livet för givet. Och man kan aldrig någonsin sätta sig över en annan människa. Man har ingen aning om deras historia eller vad som gjort dem till den dom är idag. Man har ingen aning om de kanske har någon/några osynliga funktionsnedsättningar som man inte "bara kan släta över och rycka upp sig ifrån". Alla har inte den möjligheten!! Alla kan inte bara rycka upp sig och ta tag i saker. Ibland kan det handla om de mest "enkla" saker som att bara gå och handla, eller att gå utanför dörren. Och det beror inte på att människan inte vill, utan att han/hon helt enkelt inte vet hur det skall gå till, om så bara för just den dagen. Det sitter en låsning som inte bara kan öppnas på beställning. Och även om det är osynligt för ovetande människor utåt, så anser jag att det är oväsentligt i många avseenden. För ALLA borde behandla sina medmänniskor så som de själva vill bli behandlade och bemötta. Vi har alla olika förutsättningar i livet och alla hanterar dessa olika, oavsett funktionsnedsättning eller ej.


Att ha Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skapar hinder i livet som de kan behöva hjälp att hantera. Och en förståelse från omgivningen gör detta mycket enklare. För individer med NPF så innebär det vanligtvis att individen har problem med att rikta uppmärksamheten åt de uppgifter behöver utföras. De tar ofta in för mycket intryck från omgivning har svårt att sortera dem, samt avsluta vad som var tanken från början. Orsaken till NPF är ofta medfödd och det finns en stor genetisk ärftlighet. Så mycket som 80 % av barn med ADHD har släktingar med likartade problem enligt Tore Duvner (1997).

Exakta orsaker till NPF är svårt att konkret svara på, för det finns inte någon som till 100 % kan ge ett fullbordat svar på varför det har blivit som det har blivit. Däremot så kan man säga att det har med brister i hjärnans funktioner att göra och svårigheterna kan man vanligtvis uppmärksamma redan i tidig ålder. En sak som man vet är att det finns i alla samhällsklasser och det beror inte på en dålig uppfostran. Tyvärr så känner föräldrarna ofta så ändå på grund av allt de får höra om sina "vilda barn" som aldrig kan uppföra sig på rätt sätt och aldrig lyssnar som de ska. Man har sett att en ogynnsam miljö kan förstärka funktionshindren för den drabbade och att en god omgivning kan underlätta. Symtomen kan mildras med åren, men långt ifrån för alla. Man vet ännu inte vad det beror på men personligen så tror jag att det beror mycket på omgivning och hur man själv kan lära sig att hantera det. 

Och en sak som jag vet, som jag lär mig mer och mer för var dag är hur värdefullt livet är. En dag kan det vara förlorat, ens eget, eller någon man älskar. För de flesta så talar jag lite i gåtor nu, men det beror på att det är för privat och jag inte vill lämna ut någon. Men de få som verkligen känner mig utan och innan. Mina riktigt trogna vänner som jag älskar och litar på över allt. De som är äkta, de vet vad jag pratar om. TACK för att Ni finns


Nu har jag ju haft turen att inte "bara" fått möjligheten att vara en del av denna lite annorlunda härliga värld privat, utan även i mitt arbetsliv. Och inte nog med det… Igår så var det 6 månader sedan min anställning som beteendevetare på Stöd och Resurs började så min provanställning är nu officiellt en tillsvidareanställning… JIPPI!! Jag älskar verkligen mitt jobb och lär mig mer och mer för var dag som går ♥ Och det mina vänner... Det är FANTASTISKT!!


Finns bara ett ord - Fantastiskt !!

Ikväll så har jag varit på en alldeles fantastisk föreställning med Eric Donell - JAG VILL VARA NORMAL eller TOURETTE SÄTTER SPRÄTT.

"Eric Donell är skådespelare, sångare, regissör och flitigt anlitad föreläsare. Genombrottet som skådespelare kom med en huvudroll i 650 avsnitt av TV-serien Vänner och Fiender. Eric har haft närmare trettio olika jobb, fyra redan i åttonde klass, men han hade inget “privatliv” förrän långt upp i vuxen ålder.


Hela livet hade Eric känt att han var annorlunda, men varken Lärare, Läkare, Psykologer eller Psykiatrer kunde förstå vad det var för “fel” på honom. Av en slump fick han vid 28 års ålder veta att han hade Tourettes syndrom och, liksom de flesta med Tourette, även ADHD och OCD. I prisbelönta (Cinestar Prize for Best Youth Film) långfilmen Utanför din dörr beskrev Eric hur livet kan te sig för den som lever med Tourette utan att veta om det. Filmen, som ofta används som diskussionsunderlag i skolan, startade en våg av information i Sverige och Eric ingår numera i den grupp inom Riks-förbundet Attention som har till uppgift att sprida kunskap i Sverige om Tourettes syndrom" (http://attention-uddevalla.se/forelasningar.html).


Den bästa föreställning jag någonsin varit på måste jag säga!! Jag blev helt till mig =) Berörd ända längst in i hjärtat ♥ Vilken fantastisk människa!! Vilken inlevelse och vilket driv. Så himla fantastiskt att se!! Jag kommer att skriva om Tourette lite senare tänkte jag. Jag hoppas att jag hinner göra det ikväll, men jag har huvudvärk och har inte suttit ner hemma förrän nu... Så vi får se. Jag är galet trött, så det bästa vore nog att gå och lägga sig... ♥

Dagens möte

Förresten... Hon som kommer hit heter Anita Larsson Staen. Hon är utbildad Sensomotorisk Reflexpedagog på Alla Sinnen i Stockholm. Vi skall diskutera om detta är något för "mina" barn på jobbet och om det är det, vilket jag tror att det kan vara, så skall vi antagligen boka in lite utbildningsträffar för personalen så att även vi kan bli utbildade inom detta. Tror att detta kommer att bli kanon. Men först så för jag se vad som gäller och hur det verkar...

Skriver mer om detta sen under Psykiatri by L. Nu måste jag göra i ordning mig, för jag måste hinna köpa sommardäck först...

Verktyg

Frequently Asked Question(s)... Detta är en samling frågor och svar på frågor som vanligtvis ställs. FAQ:en utformas i enlighet med användarens behov. Detta verktyg, som är i form av exempelvis en bok eller ett häfte, används till en eller flera svar på ofta förekommande frågor. FAQ:en uppstod för att minska mängden enkla frågor och motverka att samma fråga ställs upprepande gånger. Detta leder också till att innehavaren av FAQ:en får möjlighet att lära sig söka och finna den information som önskas. 


Bildkälla: http://www.countbasietheatre.org/images/cms/faq.jpg

WOW !!

När jag skall ta en sista liten kik i mailen och bloggen innan natten så ser jag att jag fått ett mail från ingen mindre än ELISABETH RÅBERG!! Fattar Ni eller?? Vad är oddsen?? Finner inga ord!! Blev så glad =) Skrev ju HÄR om när jag hade varit på hennes föreläsning, Omsorg utan våld. Konsten att möta människor med autism, och hur mycket jag berördes av den. Avslutningsvis så skrev jag så här...

"Jag vill rikta ett STORT TACK till Elisabeth för denna föreläsningen, även om jag är övertygad om att hon inte läser min blogg ;) Det betydde oerhört MYCKET för mig, även om jag var för omtumlad för att klara av att prata just då".

Och nu får jag denna kommentaren i bloggen... HELT FANTASTISKT!! =)

Tusen, tusen tack för dina fantastiska ord om mig och min föreläsning! Och jag läste faktiskt din jättefina blogg:-D
Kramar från
Elisabeth Råberg
Författare till boken:
"Omsorg utan våld. Konsten att möta människor med autism"


Omtumlande

Jag har som jag skrev om igår, varit på en föreläsning idag. Det var Mamman/författaren/journalisten/verksamhetschefen/utbildaren/föreläsaren Elisabeth Råberg som höll i den. Föreläsningen hette, som hennes bok, Omsorg utan våld - Konsten att möta människor med Autism. Och jag måste säga att denna människa överträffade mina förväntningar så mycket som det bara är möjligt tror jag. Hon visste verkligen vad hon pratade om, professionellt- så väl som ur anhörigsynpunkt. Hon hade lagt upp föreläsningen i två delar där hon började att berätta sin historia som Mamma till två pojkar med diverse svåra funktionshinder, men olika syndrom. En berättelse som rörde mig till tårar ett otal gånger. Jag var helt skakig då hon var färdig och jag fick anstränga mig genom hela föreläsningen för att inte bryta ihop. Hon talade direkt ur hjärtat och bjöd på den ena upplevelsen värre än den andra och det gjorde något fruktansvärt ont i mig. De som känner mig väl vet varför jag berörs så mycket som jag gör. Ni andra för nöja Er med att brinner för andra eldsjälar, som lägger ner allt för att hjälpa andra människor med olika neuropsykiatriska funktionshinder. Undrar Ni något mer, fråga. Vill jag så svarar jag, är det för personligt så säger jag det. Ingen fråga är dum!!

Andra delen var mer professionellt inriktad och även här så var Elisabeth Råberg helt otroligt bra. Jag höll med henne i det mesta, gällande förhållningssätt och professionellt bemötande. Hon var fantastisk helt enkelt och jag hoppas att det inte är sista gången vi träffas. Jag köpte två exemplar av hennes böcker, och fick dem båda signerade. En till mig själv och en som jag skall ge bort. Är övertygad om att det kommer vara en uppskattad gåva. Har ingen aning om vad de kostade. Jag sa bara att jag skulle ha två exemplar och att räkningen skulle skickas till mig. När jag fick mina böcker stod jag med tårar i ögonen och var helt skakig, och det enda jag fick fram till denna fantastiska människa var ett TACK med darrande röst. Mer än så klarade jag inte av just då... Men hoppas att hon förstod hur mycket hon berörde mig.Jag vill rikta ett STORT TACK till Elisabeth för denna föreläsningen, även om jag är övertygad om att hon inte läser min blogg ;) Det betydde oerhört MYCKET för mig, även om jag var för omtumlad för att klara av att prata just då.

Borderline

Borderline personlighetsstörning yttrar sig på flera olika sätt. Den som fått sjukdomen känner sig ofta arg, deprimerad, olycklig, har ångest eller ångestliknande symtom. I många fall har de en negativ inre bild av sig själva, och deras bild av människor i deras nära omgivning tenderar att skifta mellan svart och vitt. Deras humör är ofta väldigt intensivt och föränderligt, vilket kan vara svårt för omgivningen att förstå och hantera. Självskadebeteende, självmordsförsök i samband med exempelvis depression, ätstörning, missbruk och andra ångestsjukdomar är vanligt. Individer med borderline personlighetsstörning är oftast impulsiva, oberäkneliga och emotionellt instabila människor. De har vanligtvis en mycket framträdande impulsivitet redan i tidig vuxen ålder. Tomhet är en vanlig känsla som ofta infinner sig hos individer med Borderline. Deras känslor blir väldigt påtagliga och kan stegras mot förödelse och känslan av övergivenhet. De kan ha svårt att tygla alla dessa känslor som framkommer och individerna uttrycker sig oftast aggressivt. Humöret är också föränderligt och känslor som att inte räcka till är mer regel än undantag på grund av den mestadels negativa självuppfattningen. Det kommer till uttryck genom exempelvis missbruk av sex, alkohol, droger eller mat, vårdslöshet i trafiken, slösaktighet med pengar eller självmisshandel, inklusive självmordsförsök. I regel så lyckas individerna trots allt dölja sina känslor rätt bra för att passa in socialt bland andra människor. Det kan på så vis ofta gå bra för dem i skolan eller i arbetslivet.

 

I nära personliga förhållanden kan du däremot bli krävande och lätt hamna i beroendeställning. Det finns en stor rädsla av att bli övergiven av de som står individen nära. Människor med borderline är extremt sårbara känslomässigt. Minsta lilla kan ibland få dem helt ur balans, och ofta har omgivningen mycket svårt att förstå vad som kan ha utlöst den starka känslomässiga reaktionen. De pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering av andra människor. Andra kan uppleva individer med Borderline som ombytliga, anpassande och opålitliga, känslokalla eller aggressiva. En del drar sig undan, för att de inte vet hur de skall hantera dem.

 

För att få diagnosen Borderline Personlighetsstörning, eller numera ofta kallad IPS (emotionellt instabil personlighetsstörning) så krävs det att man uppfyller minst 5 av 9 kriterier i DSM IV-skalan. I enlighet med DSM IV karakteriseras Borderline personlighetsstörning av instabilitet i interaktionen med andra människor, i individens egen självbild och känslostämning. Detta framträder på olika sätt, men minst fem av nedanstående kriterier skall alltså vara uppfyllda:

 

1. Individen gör stora ansträngningar för att undvika verkliga eller inbillade separationer. Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här. 

2. Uppvisar ett mönster av instabila och intensiva relationer med andra människor som kännetecknas av extrem idealisering omväxlande med extrem nedvärdering. 

3. Uppvisar identitetsstörning: påtaglig och varaktig instabilitet i självbild och identitetskänsla. 

4. Visar impulsivitet i minst två olika avseenden som kan leda till allvarliga konsekvenser för personen själv (t ex slösaktighet, sexuell äventyrlighet, drogmissbruk, vårdslöshet i trafik, hetsätning). Observera: Självmords- eller självstympande beteende som beskrivs under kriterium 5 räknas inte in här. 

5. Uppvisar upprepat självmordsbeteende med gester, hot eller självstympande handlingar 

6. Affektiv instabilitet som kommer av en påtaglig benägenhet att reagera med förändring av sinnesstämningen (t ex intensiv, episodisk nedstämdhet, irritabilitet eller ångest som vanligtvis varar några timmar och endast i enstaka fall längre än några dagar). 

7. Kronisk tomhetskänsla. 

8. Uppvisar inadekvat, intensiv vrede eller svårighet att kontrollera ilska (t ex ofta förekommande temperamentsutbrott, konstant ilska, upprepade slagsmål). 

9. Har övergående, stressrelaterade paranoida tankegångar eller allvarliga dissociativa symptom.

 

Två procent av befolkningen befinner sig i ett gränsland mellan lättare och svårare psykiska besvär. Det kallas borderline personlighetsstörning eller emotionell instabilitet (IPS). Tillståndet är komplicerat att både tolka och behandla. Forskning har visat att ungefär dubbelt så många kvinnor som män lider av borderline personlighetsstörning. Omkring var tionde individ som drabbas dör i förtid, och då oftast genom självmord. Vad tillståndet beror på är inte fullständigt klarlagt, men det har framkommit att både arv och miljö influerar. Om man växer upp i en otrygg eller hotfull miljö, kan borderlinestörningen utlösas. Borderline är ingen sjukdom eller egenskap som man antingen har eller inte har. Gränsen mellan sjukt och friskt är hårfint. Personlighetsstörningen kan förändras över tid, och har man tur, även försvinna.

 

Det finns inget blodprov eller annat som kan visa när man är i borderlinetillståndet, utan man får genomgå diverse intervjuformulär och besvara frågor hos en psykiatriker. Tester kan göras före en eventuell behandling och med olika mellanrum efter behandlingen. Om man lider av borderline är det oftast svårt att upprätthålla en terapeutisk kontakt då individerna ofta vill idealisera terapeuten. De kan lätt bli frustrerade och reagerar överdrivet kraftigt på besvikelser. Det räcker inte att försöka lära sig tänka på ett annat sätt. Men man kan försöka lära sig att förhålla sig till andra människor annorlunda och att hantera de starka känslor som eventuellt uppkommer. Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en metod som har visat goda behandlingsresultat. Det är en typ av beteendeterapi och metoden utvecklades i USA i mitten av 1980-talet. I DBT ligger tonvikten på balansen mellan att acceptera verkligheten som den är, och samtidigt arbeta för nödvändiga förändringar. Syftet är att finna redskapen för att klara av att leva ett meningsfullt liv. Man får lära sig färdigheter för att öka sin förmåga att vara närvarande i nuet, och kunna hantera svåra känslor. Man får man lära sig att kontrollera sina impulser samt behandla sina relationer på ett främjande sätt. Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi, undervisning i inlärningsteori, kognitiv teori och dialektisk filosofi samt psykoterapi individuellt och i grupp. I första hand går behandlingen ut på att uthärda känslorna av isolering, depression och ångest utan att använda sig av ett självdestruktivt beteende.

 

Informationskällor: www.vardguiden.se, www.kbtgruppen.se, http://web4health.info/sv/answers/border-diagn-dsm.htm.

Förresten... Jag hade ju tänkt...

Jag hade ju tänkt att skriva om ytterligare en diagnos idag, men det hanns helt enkelt inte med. Det tar ju en hel del tid att skriva och vi hade ju en del att stå i idag ;) Jag skall i alla fall försöka hinna med i morgon. Det handlar om en ovanlig diagnos som finns med på http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser som är Socialstyrelsens kunskapsdatabas. De tar upp ovanliga diagnoser och där finns information om sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

Jag tänker inte BARA skriva om neuropsykiatriska funktionshinder, utan även om andra diagnoser eller tillstånd som gör man kan behöva komma i kontakt med psykiatrin. Jag kommer helt enkelt att beröra ämnen som på ett eller annat sätt berör mig. Psykiatrin är ju ett oerhört bredd område!!

GOD NATT ALLEMAN!! HOPPAS ATT NI FÅR EN GOD NATTS SÖMN ♥

Ojdå... WEBBTEST om ADHD


Du fick 6 rätt av 6 möjliga

Du har fått fyra poäng eller mer. Det kan innebära att du har vuxen-adhd. Du kan vända dig till din läkare eller annan specialist för utredning. 

Hit kan du vända dig:
* Psykiatrimottagningen i ditt landsting (För barn och ungdomar skolläkaren eller barn- och ungdomspsykiatrin i Landstinget). 
* Riksförbundet Attention, www.attention-riks.se, Tel: 08-709 22 60 
* Riksförbundet för Rörselsehindrade barn och ungdomar, www.rbu.se, Tel: 08-677 73 02

124910 personer har gjort testet.


Så här har andra svarat
Antal rätt Andel svarande
0 20 %
1 15 %
2 15 %
3 16 %
4 15 %
5 12 %
6 7 %


Testet kan du göra HÄR!!

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom tillhör det autistiska spektrat och man kan säga att det är som autism utan begåvningshandikapp. Några konkreta siffror på hur vanligt det är med Aspergers syndrom finns ännu inte. Resultat från olika studier påtalar dock att cirka 5 personer 1000 födda har diagnosen, och det är omkring fem gånger så vanligt hos pojkar än hos flickor. Bland dem som söker sjukvård kan pojkdominansen vara än större, kanske 10-15 gånger, vilket understryker problemen med att känna igen flickor med Aspergers syndrom. Ofta så har de individer som fått diagnosen även andra neuropsykiatriska funktionshinder. Orsaken till funktionshindret är huvudsakligen samma som vid autism, det vill säga ärftlig risk och olika faktorer som kan ha skadat hjärnans funktion under graviditeten och nyföddhetsperioden. Syndromet betraktas som ett medfött tillstånd eller ett som visar sig tidigt, före tre års ålder.

 

Problem som är framstående berör vanligtvis förhållandet till andra människor och interaktionen med omvärlden. Personer med Aspergers syndrom har väldiga svårigheter att förstå intentionen bakom andra människors beteenden och de uppfattar många gånger verkligheten annorlunda. Socialt umgänge är för många en mödosam ansträngning som fordrar stor anpassning och föreberedelse. Många är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar/tvångshandlingar, depressioner eller fobier.

 

Det kan dröja innan det märks att en person har Asperger och vissa får inte sin diagnos förrän i vuxen ålder. Symtomen varierar från individ till individ. Typiska egenskaper hos personer med Asperger är:

 

• Svårigheter i kontakten med andra människor

• Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid

• Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra

• Bristande motorik

• Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar

• Säregna eller ovanliga sinnesintryck

 

Men Asperger innebär inte bara problem. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med Asperger vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga. En studie gjord av Agneta Nydén (2000) vid Göteborgs universitet visar att barn med autistiska drag har en fallenhet för detaljer, har ett konkret tänkande, men väldiga bekymmer att se sammanhang och helheter. Barn med Aspergers syndrom är vanligtvis språkligt begåvade, men överresstämmer annars mer med dem som har "klassisk autism". Författaren till studien hävdar att i princip alla barn med autism kan testas redan från två års ålder vilket man inte tidigare trodde var möjligt. Testresultaten tyder även på att resultaten inte förändras över tid (A, Nydén, 2000).

 

För att få en Aspergerdiagnos så genomförs en aspergerutredning på en psykiatrisk mottagning. Denna består i huvudsak av två delar. Genom samtal tar läkaren reda på hur personen fungerat från barndomen och framåt för att se om den har de svårigheter som är typiska för Asperger. Sen görs en neuropsykiatrisk undersökning med olika tester för att kartlägga intellektuell förmåga, omvärldsuppfattning, problemlösningsförmåga, med mera.

 

Kriterier för aspergerdiagnos (hämtat från www.attention-riks.se):

 

A. Nedsatt förmåga till social interaktion, vilket visar sig på minst två av följande sätt:

 

• Påtagligt bristande förmåga att använda varierade ickeverbala beteenden såsom ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppshållning och gester som ett led i den sociala interaktionen

• Oförmåga att etablera kamratrelationer som är adekvata för utvecklingsnivån

• Brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra (visar inte, tar inte med sig eller uppmärksammar inte andra på sådant som är av intresse)

• Brist på social eller emotionell ömsesidighet

 

B. Begränsade, repetitiva och stereotypa mönster i beteende, intressen och aktiviteter, vilket tar sig minst ett av följande uttryck:

 

• Omfattande fixering vid ett eller flera stereotypa eller begränsade intressen som är abnorma i intensitet eller fokusering

• Rigid fixering vid specifika, oändamålsenliga rutiner eller ritualer

• Stereotypa och upprepade motoriska manér (vifta eller vrida händerna eller fingrarna, komplicerade rörelser med hela kroppen)

• Enträgen fascination inför delar av saker

 

C. Störningen orsakar nedsättning av funktionsförmågan i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

 

Har man en gång fått diagnosen Asperger så försvinner den inte med åren. Däremot så kan man lära sig att leva med den och symptomen kan se olika ut beroende på vilket skede i livet man är. Ålder och mognad är aspekter som spelar in. Symtomen är i vanligtvis som mest markanta i åldern 7 till 12 år. Det är därför vanligt att barn med Aspergers syndrom diagnostiseras först när de börjar i skolan. I tonåren så brukar individer med Asperger må väldigt dåligt och ha det jobbigt, men i takt med att de blir äldre så lär de sig vanligtvis att leva med sin diagnos eftersom de lärt sig hur de fungerar och vad de behöver för att få må bra. Det är en mognadsprocess som många behöver gå igenom. Vissa mår även bättre av medicinering, men det finns också många individer som klarar sig utan. De mediciner som kan bli aktuella är till exempel Melatonin mot sömnrubbningar, Ritalin mot onaturlig trötthet och olika antidepressiva preparat. Hur individen blir bemött av sin omgivning och vilket stöd som individen har är avgörande faktorer för individen mående. Det finns tre nyckelord som det är bra för omgivningen att tänka på: Kunskap, anpassning och respekt.BILDKÄLLA: http://www.sjalvhjalppavagen.se/images/rucksack_asperger.jpg

 

INFORMATIONSKÄLLOR: www.attention-riks.se www.growingpeople.com www.user.tninet.se


Neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

Till de neuropsykiatriska funktionshindren räknas ADHD, DAMP, Aspergers syndrom, Autism och Tourettes syndrom. Flera forskare som är verksamma inom det neuropsykiatriska området, delar visionen om att neuropsykiatriska funktionshinder (NPF) ursprungligen bottnar i biologiska och medicinska faktorer. De olika diagnoserna har en liknande grundproblematik och diagnoserna överlappar varandra. I dag tala man allt mer om ett sammanhängande spektrum. Psykolog Lennart Lindqvist (1993) har i en undersökning funnit många likheter mellan autism och ADHD/DAMP. Nyare forskning bekräftar detta och har visat att barn med olika neuropsykiatriska diagnoser uppvisar gemensamma problem med uppmärksamhet, snabbhet och planering. Gemensamt för de neuropsykiatriska funktionshindren är även att orsakerna till övervägande del är biologiska, till exempel ärftlighet och hjärnskador i anslutning till graviditet och förlossning. Symtomen oftast visar sig under de första levnadsåren. Det finns vissa typiska problemområden och funktionsproblemen är långvariga och påtagliga. Individerna är i behov av hjälp och habilitering i olika utsträckningar, beroende på individen och funktionshindrets omfattning.

 

Viss problematik förekommer ofta tillsammans med neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel inlärnings-, språk-, tal-, läs- och skrivstörningar. Andra är tvångstankar eller tvångshandlingar, som ofta kan uppträda tillsammans med Tourettes syndrom och Aspergers syndrom. Tvångssyndrom brukar av vissa också räknas in bland de neuropsykiatriska funktionsproblemen.


Det komplexa är att problematiken skiljer så mycket från person till person, vilket gör det svårt för omgivningen att förstå, då det inte alltid syns på utsidan. Verkligheten har flera olika ansikten och personer med neuropsykiatriska funktionshinder kan vara väldigt olika varandra, men även lika. Symtomen kan också variera över tid. Vissa symtom kan man även lära sig att leva med, vilket kan medföra att man tror att det har växt bort. Andra kan yttra sig tydligare i vuxen ålder. Detta är inte är helt ovanligt. Det innebär att en person kan få en diagnos som barn, och sedan få flera som yttrar sig först i vuxen ålder. Gränsdragningen mot vad som är normalt och inte kan skapa problem, som är svåra att hantera såväl för den drabbade som för omvärlden.BILDKÄLLA: http://1.bp.blogspot.com/_SVTNrzjkwfk/SY95nndBkdI/AAAAAAAAADA/Lymsbxg0dpM/s400/Handsome+ADHD+NPF.JPG


INFORMATIONSKÄLLOR: www.attention-riks.se www.growingpeople.com www.user.tninet.se


Tidigare inlägg
RSS 2.0